ตารางขนาดเสื้อแจ็คเก็ต (Tailored Jacket)

ขนาดเสื้อแจ็คเก็ต

Size (นิ้ว)
S M L XL XXL
ความยาว
28.5 29.0 29.5 30.0 31.0
ความกว้างบ่า
17.5 18.0 18.5 19.0 19.0
ความยาวอก
41.0 42.5 45.0 46.5 48.0
ความยาวรอบเอว
36.0 37.5 39.5 41.5 43.0
แขนเสื้อ
23.0 23.0 23.5 23.5 24.0